bảo hiểm bảo lãnh
Sản phẩm

Loại hình bảo hiểm phi nhân thọ mới được đưa ra

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 68/2014/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 45/2007/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm. Theo đó ban hành một loại hình bảo hiểm phi nhân thọ mới.

Theo đó, ngoài các loại hình bảo hiểm phi nhân thọ như:

  • Bảo hiểm tài sản;
  • Bảo hiểm thiệt hại;
  • Bảo hiểm hàng không;
  • Bảo hiểm xe cơ giới;
  • Bảo hiểm cháy, nổ;
  • Bảo hiểm trách nhiệm;
  • Bảo hiểm tín dụng và rủi ro tài chính; thiệt hại kinh doanh…

Nay Nghị định mới bổ sung thêm bảo hiểm bảo lãnh là một nghiệp vụ của loại hình bảo hiểm phi nhân thọ.

Bảo hiểm bảo lãnh là hoạt động kinh doanh bảo hiểm trong đó:

  • Doanh nghiệp bảo hiểm chấp nhận rủi ro của người được bảo lãnh,
  • Trên cơ sở người được bảo lãnh đóng phí bảo hiểm để doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện nghĩa vụ thay cho bên được bảo lãnh nếu khi đến thời hạn mà bên được bảo lãnh không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ.

Bên được bảo lãnh phải nhận nợ và hoàn trả cho doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài theo thỏa thuận tại hợp đồng bảo hiểm.

Các bên cũng có thể thỏa thuận về việc doanh nghiệp bảo hiểm nhận bảo lãnh chỉ phải thực hiện nghĩa vụ khi bên được bảo lãnh không có khả năng thực hiện.

Nghị định ngày có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25-8.

Hãy cho Bảo hiểm Biz biết ý kiến của các bạn về bảo hiểm bảo lãnh này!

Xem thêm:

baohiembiz.com

 

Related posts

Bảo hiểm nhân thọ Cathay- Thịnh An Tiết Kiệm Hưng Phát

jone

Manulife cuộc sống tươi đẹp- giải pháp gia tăng bảo vệ

jone

Bảo hiểm phân khúc ngách lên ngôi

jone

Leave a Comment