123929 Enjoy Your Retirement
Sản phẩm

BẢO HIỂM HƯU TRÍ – BẢO VIỆT NHÂN THỌ

BẢO HIỂM HƯU TRÍ

Tạo dựng quỹ hưu trí bền vững để đảm bảo cuộc sống an nhàn khi về hưu luôn là một trong những mối quan tâm hàng đầu của người lao động. Các sản phẩm bảo hiểm hưu trí nhóm của Bảo Việt Nhân thọ không những mang lại các khoản lương hưu đều đặn cho nhân viên của bạn mà còn cung cấp sự hỗ trợ tài chính nếu gặp những sự kiện không may trong suốt thời hạn tham gia bảo hiểm.

Up 3f52

 

Quyền lợi:

Quyền lợi gia tăng thu nhập khi nghỉ hưu

Tạo dựng quỹ hưu trí bền vững để đảm bảo cuộc sống an nhàn khi về hưu luôn là một trong những mối quan tâm hàng đầu của người lao động. Các sản phẩm Bảo hiểm hưu trí nhóm của Bảo Việt Nhân thọ không những mang lại các khoản lương hưu đều đặn cho nhân viên của bạn mà còn cung cấp sự hỗ trợ tài chính nếu gặp những sự kiện không may trong suốt thời hạn tham gia bảo hiểm.

Quyền lợi bảo vệ toàn diện

Với các sản phẩm bảo hiểm tử vong và thương tật do tai nạn giúp doanh nghiệp, tổ chức có một khoản tài chính để hỗ trợ gia đình nhân viên trong trường hợp họ bị tử ving hoặc thương tật.

 

B Ke Hoach Huu Tri M 1

 

Điều kiện tham gia

Đối tượng được bảo hiểm

  • Là Người lao động trong Doanh nghiệp, khách hàng đang sử dụng sản phẩm, dịch vụ của Doanh nghiệp
  • Là nhân viên, hội viên, thành viên hoạt động thường xuyên của các Doanh nghiệp, tổ chức, hiệp hội.

Bên mua bảo hiểm

  • Là người sử dụng lao động
  • Là tổ chức kinh tế, văn hóa, xã hội, chính trị…

Tìm hiểu thêm thông tin tại Baohiembiz.com nhé!

Related posts

AN TÂM HỌC VẤN – BẢO VIỆT NHÂN THỌ

admin

BẢO HIỂM NHÂN THỌ KẾT HỢP ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH

admin

AN SINH BÌNH AN AIA – QUYỀN LỢI HẤP DẪN

admin

Leave a Comment