Life Insurance
Kinh doanh

Những điều cần biết để thành lập một công ty BHNT

Các công ty bảo hiểm nhân thọ ngày càng khẳng định vai trò quan trọng của mình trong việc hỗ trợ tài chính, giảm bớt gánh nặng kinh tế cho người tham gia nếu không may tai nạn, bệnh tật…đồng thời giúp khách hàng tích lũy một khoản dài hạn cho tương lai.

Vậy thành lập công ty BHNT cần điều kiện gì?

Kinh doanh bảo hiểm là một trong những lĩnh vực rất được ưa chuộng trong giai đoạn hiện nay khi mà nhu cầu tham gia bảo hiểm ngày càng tăng cao. Các công ty bảo hiểm có thể cung cấp rất nhiều các gói bảo hiểm như bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm y tế, bảo hiểm khuyến học, bảo hiểm thân thể…

Hiện nay, ở Việt Nam có rất nhiều công ty bảo hiểm đang hoạt động có hiệu quả như bảo hiểm Prudential, Dai-ichi Life, bảo hiểm quân đội MB,… và cũng có rất nhiều ngân hàng thành lập công ty bảo hiểm để kinh doanh về lĩnh vực này.

Phần dưới đây Bảo hiểm Biz sẽ giúp bạn có những hiểu biết ban đầu về điều kiện và thủ tục thành lập công ty bảo hiểm nhân thọ, mức vốn pháp định thành lập doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ.

Điều kiện thành lập công ty bảo hiểm nhân thọ (BHNT)

Điều kiện đối với cá nhân, tổ chức tham gia góp vốn

Tổ chức, cá nhân góp vốn thành lập doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ phải đáp ứng các điều kiện sau theo quy định tại Khoản 1 Điều 6 Nghị định 73/2016/NĐ-CP:

 • Không thuộc các đối tượng bị cấm theo quy định.
 • Tổ chức, cá nhân tham gia góp vốn phải góp vốn bằng tiền và không được sử dụng vốn vay, vốn ủy thác đầu tư của tổ chức, cá nhân khác để tham gia góp vốn.
 • Tổ chức tham gia góp vốn từ 10% vốn điều lệ trở lên phải hoạt động kinh doanh có lãi trong 03 năm liền kề trước năm nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép và không có lỗ lũy kế đến thời điểm nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép.
 • Tổ chức tham gia góp vốn hoạt động trong ngành nghề kinh doanh có yêu cầu vốn pháp định phải bảo đảm vốn chủ sở hữu trừ đi vốn pháp định tối thiểu bằng số vốn dự kiến góp.
 • Trường hợp tổ chức tham gia góp vốn là doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm, ngân hàng thương mại, công ty tài chính, công ty chứng khoán thì các tổ chức này phải bảo đảm duy trì và đáp ứng các điều kiện an toàn tài chính và được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận cho phép tham gia góp vốn theo quy định pháp luật chuyên ngành.

công ty BHNT

Điều kiện đối với doanh nghiệp BHNT dự kiến được thành lập

Vốn điều lệ: Số vốn điều lệ đã góp không thấp hơn mức vốn pháp định.

Vốn pháp định của doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ quy định tại Khoản 2 Điều 10 Nghị định 73/2016/NĐ-CP:

 • Kinh doanh bảo hiểm nhân thọ (trừ bảo hiểm liên kết đơn vị, bảo hiểm hưu trí) và bảo hiểm sức khỏe: 600 tỷ đồng.
 • Kinh doanh bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm sức khỏe và bảo hiểm liên kết đơn vị hoặc bảo hiểm hưu trí: 800 tỷ đồng.
 • Kinh doanh bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm liên kết đơn vị và bảo hiểm hưu trí: 1000 tỷ đồng.

Hồ sơ: Có hồ sơ xin cấp giấy phép thành lập và hoạt động theo quy định:

 • Đơn xin cấp giấy phép thành lập và hoạt động.
 • Dự thảo điều lệ doanh nghiệp.
 • Phương án hoạt động năm năm đầu, trong đó nêu rõ phương thức trích lập dự phòng nghiệp vụ, chương trình tái bảo hiểm, đầu tư vốn, hiệu quả kinh doanh, khả năng thanh toán của doanh nghiệp bảo hiểm và lợi ích kinh tế của việc thành lập doanh nghiệp.
 • Danh sách, lý lịch, các văn bằng chứng minh năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người quản trị, người điều hành doanh nghiệp.
 • Mức vốn góp và phương thức góp vốn, danh sách những tổ chức, cá nhân chiếm 10% số vốn điều lệ trở lên; tình hình tài chính và những thông tin khác có liên quan đến các tổ chức, cá nhân đó.
 • Quy tắc, điều khoản, biểu phí, hoa hồng bảo hiểm của loại sản phẩm bảo hiểm dự kiến tiến hành.

Ngoài ra, để thành lập doanh nghiệp BHNT, doanh nghiệp cần đáp ứng một số điều kiện sau:

 • Có loại hình doanh nghiệp và điều lệ phù hợp với quy định.
 • Người quản trị, người điều hành có năng lực quản lý, chuyên môn, nghiệp vụ về bảo hiểm.
 • Tổ chức, cá nhân tham gia góp vốn thành lập doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm phải có đủ năng lực tài chính và có bằng chứng để chứng minh nguồn tài chính hợp pháp khi tham gia góp vốn thành lập doanh nghiệp bảo hiểm.
 • Điều kiện kinh doanh bảo hiểm với từng loại hình doanh nghiệp.
 • Điều kiện thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn BHNT.

Ngoài các điều kiện chung quy định ở trên, thành viên tham gia góp vốn thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn BHNT phải là tổ chức và đáp ứng các điều kiện sau đây:

Đối với tổ chức nước ngoài:

 • Là doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài được cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cho phép hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực dự kiến tiến hành tại Việt Nam hoặc công ty con chuyên thực hiện chức năng đầu tư ra nước ngoài của doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài được doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài ủy quyền để góp vốn thành lập doanh nghiệp bảo hiểm tại Việt Nam.
 • Có ít nhất 10 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực dự kiến tiến hành tại Việt Nam.
 • Có tổng tài sản tối thiểu tương đương 02 tỷ đô la Mỹ vào năm liền kề trước năm nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép.
 • Không vi phạm nghiêm trọng các quy định pháp luật về hoạt động kinh doanh bảo hiểm và các quy định pháp luật khác của nước nơi doanh nghiệp đóng trụ sở chính trong thời hạn 03 năm liền kề trước năm nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép.

Đối với tổ chức Việt Nam:

 • Là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, bảo hiểm.
 • Có tổng tài sản tối thiểu 2.000 tỷ đồng Việt Nam vào năm liền kề trước năm nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép.

Điều kiện thành lập công ty cổ phần BHNT

Ngoài các điều kiện chung quy định ở trên, công ty cổ phần bảo hiểm nhân thọ dự kiến thành lập phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

 • Có tối thiểu 02 cổ đông sáng lập là tổ chức đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 7 Nghị định này và 02 cổ đông này phải cùng nhau sở hữu tối thiểu 20% số cổ phần của công ty cổ phần bảo hiểm dự kiến được thành lập.
 • Trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp Giấy phép, các cổ đông sáng lập phải cùng nhau sở hữu tối thiểu 50% số cổ phần phổ thông được quyền chào bán của công ty cổ phần bảo hiểm.

Như vậy, doanh nghiệp muốn kinh doanh BHNT cần đáp ứng các điều kiện về vốn điều lệ, kết quả kinh doanh, hồ sơ và các điều kiện về cơ sở vật chất, kỹ thuật, nhân sự,…Với sự phát triển của thị trường BHNT như hiện nay thì số lượng các doanh nghiệp đáp ứng đủ điều kiện thành lập và kinh doanh BHNT sẽ tiếp tục tăng lên trong thời gian tới.

 

Related posts

Lợi nhuận kinh doanh bảo hiểm nhân thọ đến từ đâu?

admin

Bảo hiểm nhân thọ lấy đâu ra tiền để trả lãi?

admin

Nghề bảo hiểm nhân thọ cùng với sự ” Đào thải “

admin

Leave a Comment