Bay Chien Luoc Kinh Doanh Chu Dao 1
Kinh doanh

Chiến lược kinh doanh bảo hiểm nhân thọ

Chiến lược phát triển kinh doanh bảo hiểm nhân thọ: kinh nghiệm của Nigeria

Bảo hiểm Biz cho bạn thấy kết quả:

 • Mức độ thấp về văn hóa bảo hiểm;
 • Sự thờ ơ;
 • Sự hài lòng của khách hàng;
 • Mức độ liên kết công nghệ thông tin;
 • Hiệu quả chi phí và tăng trưởng;
 • Tính minh bạch và công khai.

Đó đều là những thách thức đối với hoạt động kinh doanh bảo hiểm nhân thọ tại quốc gia này. Từ đó, bài viết đề xuất một số khuyến nghị cũng như rút ra bài học kinh nghiệm đối với kinh doanh bảo hiểm nhân thọ ở Việt Nam.

kinh doanh bảo hiểm nhân thọ

Tại Nigeria:

Bảo hiểm nhân thọ (BHNT) là loại hình kinh doanh có tiềm năng phát triển. Nhưng do nhiều nguyên nhân hiện nay, loại hình này vẫn chưa phổ biến. Một trong những trở ngại đáng kể là thị trường. Thị trường BHNT Nigeria đã trải qua nhiều thăng trầm trong những thập kỷ gần đây.

Những thay đổi đã tác động khá lớn đến mọi khía cạnh:

 • Thị trường,
 • Khách hàng,
 • Sản phẩm,
 • Phân phối cho đến mô hình doanh nghiệp (DN).

Dù thị trường BHNT ở Nigeria đã có sự thay đổi đáng kể nhưng đến nay, đặc điểm kinh doanh của quá khứ vẫn còn ảnh hưởng khá nhiều đến các danh mục đầu tư của doanh nghiệp bảo hiểm (DNBH).

Thị trường BHNT Nigeria tồn tại một số mô hình kinh doanh bảo hiểm như:

 • Các sản phẩm BHNT cổ điển với lãi suất được bảo đảm.
 • các sản phẩm BHNT liên kết đơn vị (Ogenyi Ejye và Owusu-Frimpong, 2007; Omar, 2007).

Cơ sở lý thuyết và mô hình thực nghiệm

Xuất phát từ thực trạng thị trường, Akpan vào năm 2013 đã xây dựng 1 mô hình nghiên cứu về các yếu tố được coi là thách thức đối với kinh doanh BHNT ở tiểu bang Akwa Ibom State (Nigeria) bao gồm: Tăng trưởng và hiệu quả chi phí, tính minh bạch và công khai, liên kết công nghệ thông tin, mức độ thấp của văn hóa bảo hiểm, thu nhập, sự thờ ơ, sự hài lòng của khách hàng. Các khái niệm về thách thức đối với thị trường được thảo luận từ các quan điểm thực nghiệm. Một trong những thách thức đối với BHNT là tăng trưởng và hiệu quả chi phí.

Theo Moeller và cộng sự (2004), tăng trưởng kinh doanh có thể đạt được bằng cách tăng cường các sản phẩm sáng tạo hoặc gia nhập thị trường mới thích hợp; Hiệu quả chi phí có thể đạt được bằng việc tối ưu hóa quy trình và bằng cách sử dụng công nghệ thông tin tốt hơn.

Về thách thức kinh doanh bảo hiểm nhân thọ:

Moeller và cộng sự (2004) cũng cho rằng, tính minh bạch và công khai dường như là thách thức khác lớn đối với ngành BHNT. Sự phát triển liên tục của môi trường pháp lý và cạnh tranh gay gắt kích hoạt nhu cầu minh bạch sản phẩm cho khách hàng cũng như cho các môi giới trung gian.

Một thách thức khác trong nghiên cứu của Moeller và cộng sự (2004) là sự liên kết công nghệ thông tin (CNTT). CNTT cần phải phù hợp với các vấn đề kinh doanh được kích hoạt bởi thách thức về tính minh bạch, công khai và chiến lược kinh doanh. Do đó, chiến lược CNTT phải được xây dựng theo hướng không chỉ hoạt động dựa trên hiệu quả mà còn tiết kiệm chi phí. Vì vậy, cán bộ thông tin đang trải qua một sự thay đổi trong mục tiêu của họ, từ việc chỉ hỗ trợ DN bằng CNTT trở thành tăng giá trị gia tăng của CNTT và tạo ra lợi thế cạnh tranh.

baohiembiz.com

 

Related posts

Cách mà bạn có thể gia tăng doanh số bảo hiểm

admin

Nghề Sale bảo hiểm nhân thọ đầy nước mắt

admin

Sự khó khăn của bảo hiểm nhân thọ

admin

Leave a Comment