Thebankdautuchungkhoanphaisinhcanchuynhungdieugi1533223217 Dkci
Kiến thức

Doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ đầu tư tiền đi đâu?

Băn khoăn chung của nhiều người khi tìm hiểu bảo hiểm nhân thọ:

Doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ dùng tiền đầu tư đi đâu?

Cách đầu tư này có những rủi ro gì?

Liệu tiền của khách hàng có bị mất trắng không?

Có cơ quan thẩm quyền nào giám sát và quản lý việc đầu tư này không?

Những băn khoăn đó, nỗi lo đó không chỉ của riêng ai. Và vì vậy bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ về cách đầu tư. Từ đó có thêm nhiều thông tin trong quá trình tìm hiểu loại hình bảo hiểm này.

Ở trong bài viết Bảo hiểm nhân thọ là gì. Tại sao hủy hợp đồng bảo hiểm trong những năm đầu tiên không thể rút đủ số tiền như đã đóng, tôi đã giải thích với bạn về Quỹ dự phòng tài chính được quản lý bởi các doanh nghiệp BHNT, theo đó ngoài trách nhiệm đảm bảo duy trì chi trả quyền lợi cho các trường hợp rủi ro thì doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ sẽ có trách nhiệm mang tiền đi đầu tư để sinh lời và chi trả lãi suất lại cho Bên mua bảo hiểm.

Vậy doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ đầu tư tiền đi đâu?

Theo Luật kinh doanh bảo hiểm, Chính phủ quy định các hạng mục đầu tư mà DNBH như sau:

Điều 98. Đầu tư vốn
1. Việc đầu tư vốn của doanh nghiệp bảo hiểm phải bảo đảm an toàn, hiệu quả và đáp ứng được yêu cầu chi trả thường xuyên cho các cam kết theo hợp đồng bảo hiểm.

2. Doanh nghiệp bảo hiểm chỉ được sử dụng vốn nhàn rỗi của mình để đầu tư ở Việt Nam trong các lĩnh vực sau đây:
A) Mua trái phiếu Chính phủ;
B) Mua cổ phiếu, trái phiếu doanh nghiệp;
C) Kinh doanh bất động sản;
D) Góp vốn vào các doanh nghiệp khác;
Đ) Cho vay theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng;
E) Gửi tiền tại các tổ chức tín dụng.

3. Chính phủ quy định cụ thể danh mục đầu tư thuộc các lĩnh vực quy định tại khoản 2 Điều này và tỷ lệ vốn nhàn rỗi được phép đầu tư vào mỗi danh mục đầu tư nhằm bảo đảm cho doanh nghiệp bảo hiểm luôn duy trì được khả năng thanh toán.

(Theo Điều 98, Luật kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10)

Theo đó, Chính phủ không giới hạn khoản đầu tư mà DNBH có thể đầu tư vào Trái phiếu chính phủ (có thể dùng 100% nguồn vốn hiện có để đầu tư) và không được phép thấp hơn 65%. 35% còn lại DNBH có thể lựa chọn các hạng mục đầu tư khác theo quy định nhưng sẽ phải trình kế hoạch đầu tư để Bộ tài chính phê duyệt, từ đó mới được đầu tư.

Các doanh nghiệp bảo hiểm tại Việt Nam cũng như trên thế giới đều lựa chọn đầu tư phần lớn vào Trái phiếu chính phủ bởi vì nhiều lý do. Ta cùng tìm hiểu tiếp.

Trái phiếu chính phủ là gì?

Theo Wiki:

“Trái phiếu chính phủ là một chứng nhận nghĩa vụ nợ của Chính phủ phải trả cho người sở hữu trái phiếu đối với một khoản tiền cụ thể (mệnh giá của trái phiếu). Người sở hữu trái phiếu có thể là cá nhân, doanh nghiệp, hoặc chính phủ. Trái chủ là người cho nhà phát hành vay và họ không chịu bất cứ trách nhiệm nào về kết quả sử dụng vốn vay của người vay. Nhà phát hành có nghĩa vụ phải thanh toán theo các cam kết nợ được xác định trong hợp đồng vay.”

Một số đặc điểm của Trái phiếu chính phủ

Trái phiếu chính phủ

Trai Phieu Chinh phủ- các doanh nghiệp bảo hiểm

Mệnh giá tối thiểu của TPCP là 100.000đ và tối đa là bội số của 100.000đ.

Kỳ hạn 5-30 năm

Một lợi ích quan trọng của Trái phiếu chính phủ là tính an toàn. Thường được coi là không có rủi ro. Do vậy mặc dù lãi suất có thể thấp hơn tiền gửi NH hay đầu tư vào BĐS và Chứng khoán thì trái phiếu CP luôn luôn được nhà đầu tư quan tâm.

Rủi ro cực kỳ thấp:

Vì là chứng khoán nợ. Nên khi các doanh nghiệp phá sản hay giải thể thì những người sở hữu trái phiếu chính phủ sẽ được ưu tiên thanh toán khoản nợ trước so với cổ phiếu. Thêm vào đó, được phát hành bởi Chính phủ nên mức độ an toàn dành cho các nhà đầu tư khá cao. Vì chính phủ có thể tăng thuế hoặc in thêm tiền mặt để chi trả trái phiếu đáo hạn.

Người nắm giữ trái phiếu còn có lợi ích là tính thanh khoản của trái phiếu CP rất cao. Khi cần tiền, nhà đầu tư có thể bán hoặc thế chấp để chuyển thành tiền mặt rất nhanh hơn hẳn BĐS và chứng khoán.
Ngoài ra, giá thị giá trái phiếu sẽ tăng nếu như các kênh đầu tư rủi ro như BĐS và CK gặp khó khăn và ngược lại.

Đối với doanh nghiệp bảo hiểm lớn, thường xuyên có nguồn tiền tích luỷ lớn thì việc đầu tư vào TPCP cũng khá hấp dẩn thay vì gửi không kỳ hạn vào NHTM.

Chính vì lý do đó, các tổ chức tài chính có nguồn tiền lớn thường xuyên như:

Doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ;

Quỹ đầu tư an toàn;

Quỹ hưu trí tự nguyện.

Đòi hỏi tính đầu tư an toàn trong dài hạn thì Trái phiếu chính phủ là nguồn đầu tư không thể thiếu (tất nhiên chưa nói tới việc đó là yêu cầu bắt buộc từ Bộ tài chính cho các DNBHNT).

Doanh nghiệp bảo hiểm được lợi gì khi đầu tư tiền vào Trái phiếu chính phủ?

Theo Điều 5, Luật kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10:

“Nhà nước thống nhất quản lý, có chính sách mở rộng hợp tác quốc tế trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, bình đẳng, cùng có lợi theo hướng đa phương hoá, đa dạng hoá; khuyến khích các doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm nước ngoài thu hút các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vốn vào Việt Nam và tái đầu tư lợi nhuận thu được từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm phục vụ công cuộc phát triển kinh tế – xã hội ở Việt Nam; tạo điều kiện để doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm tăng cường hợp tác với nước ngoài nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh bảo hiểm.”

Theo đó, 1 công ty bảo hiểm vốn Việt Nam hay 100% vốn nước ngoài đều phải sử dụng tiền thu từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm tại Việt Nam để đầu tư tại Việt Nam, không được phép sử dụng tiền đầu tư sang nước ngoài, trong rất nhiều lựa chọn thì rõ ràng đầu tư vào Trái phiếu chính phủ là lựa chọn tốt nhất dành cho các DNBH:

Hoàn thành được quy định của Nhà nước, từ đó DNBH mới được kinh doanh BH tại Việt Nam.
Mỗi hợp đồng bảo hiểm nhân thọ đều có kỳ hạn bảo vệ dài (tới khi khách hàng 99 tuổi). Vì thế yếu tố ĐẦU TƯ AN TOÀN & SINH LÃI ỔN ĐỊNH & KHÔNG CÓ RỦI RO là lựa chọn hàng đầu của các DNBHNT.

Các DNBHNT đang góp phần làm giàu mạnh cho quốc gia thông qua các hợp đồng BHNT được ký kết, ở các nước phát triển, doanh thu phí bảo hiểm hàng năm chiếm tới 10% GDP, trở thành một trong chiêc kiềng ba chân của mỗi nền kinh tế bên cạnh ngân hàng và chứng khoán.

Câu hỏi tiếp theo đặt ra là: Vậy thực tế các doanh nghiệp bảo hiểm họ đầu tư ra sao?

Tôi lấy dẫn chứng từ Báo cáo thường niên năm 2018 Quỹ liên kết chung của một công ty bảo hiểm Top đầu tại Việt Nam:

Phân bổ tài sản đầu tư của Manulife

Theo sơ đồ phân bổ, ta có thể thấy phần lớn được phân bổ đầu tư vào Trái phiếu
Theo báo cáo thường niên 2018 của công ty thì:

Tổng phí công ty bảo hiểm thu được trong năm 2018: 4.977.373.458.969đ (4.977 tỷ đồng)
Đầu tư vào Trái phiếu: 69.5%
Đầu tư vào Tiền mặt và các loại tiền gửi có kỳ hạn: 21.4%
Cổ phiếu: 3.5%
Các tài sản khác: 5.6%

Tỷ suất đầu tư thực tế bình quân của Quỹ Liên kết Chung cho năm 2018: 6.46%
Tỷ suất đầu tư bình quân thanh toán cho bên mua bảo hiểm trong năm: 5.1%

Vì lý do đó, ngân hàng có thể phá sản khi đầu tư thua lỗ, còn bảo hiểm thì gần 400 năm phát triển trên thế giới, chưa có doanh nghiệp bảo hiểm nào phá sản cả.

Một số các báo cáo tham khảo từ các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ nổi bật tại Việt Nam để bạn tham khảo:

Manulife – BC thuong nien Quy Lien ket chung 2018
Prudential – BC tai chinh 2018
AIA_Bao cao tai chinh nam 2017
Bảo Việt Nhân Thọ – Báo cáo tài chính 2017
Daiichi – Báo cáo quỹ liên kết chung 2017

Phần kết: Tất cả đều được lợi khi Bảo hiểm nhân thọ phát triển tại Việt Nam

Có 3 đối tượng cùng được hưởng lợi khi Bảo hiểm nhân thọ phát triển mạnh mẽ tại Việt Nam:

1. Đầu tiên là khách hàng

Mỗi hợp đồng bảo hiểm nhân thọ được phát hành. Đồng nghĩa 1 gia đình được bảo vệ về mặt tài chính trước những rủi ro: ốm đau, bệnh tật, tai nạn, chết sớm.

Từ đó Sẽ ít đi:

Những gia đình bán nhà;

Bán cửa để có tiền chạy chữa bệnh hiểm nghèo;

Những đứa trẻ phải bỏ học giữa chừng vì cha mẹ qua đời;

Những người khốn khổ phải xin trợ giúp từ những tấm lòng hảo tâm.

Ai cũng có sự bảo vệ từ bảo hiểm nhân thọ, cuộc sống thêm an vui ngay cả lúc tuổi già. Bởi nếu khách hàng không gặp rủi ro tử vong, khách hàng sẽ nhận về giá trị tài khoản tương đối hấp dẫn ở những năm tuổi già – lúc ta cần tiền nhất.

2. Tiếp đến là Nhà nước

Chính phủ có nguồn ngân sách lớn để phát triển các công trình phúc lợi, từ đó phát triển kinh tế, an sinh xã hội. Đó là lý do mà ngày 28/02/2019 mới đây Thủ tướng chính phủ đã phê duyệt Đề án “Cơ cấu lại thị trường chứng khoán và thị trường bảo hiểm đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025”, trong đó đặt kỳ vọng “Đầu năm 2020 sẽ có 11% dân số tham gia bảo hiểm nhân thọ và năm 2025 là 15% dân số tham gia bảo hiểm“.

Hơn nữa, các gia đình có bảo hiểm nhân thọ sẽ không trở thành gánh nặng cho ngân sách nhà nước khi không may gặp rủi ro.

Thủ tướng chính phủ phê duyệt đề án đẩy mạnh phát triển Bảo hiểm nhân thọ

3. Cuối cùng là Doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ

Các doanh nghiệp BHNT được sử dụng nguồn vốn nhàn rỗi từ khách hàng mà không phải trả lãi khoản vay giống như vay vốn từ ngân hàng hay các tổ chức tín dụng cũng là 1 lợi thế vô cùng lớn.

Các DNBHNT phát triển càng mạnh mẽ, càng nhiều khách hàng tín nhiệm và mua các sản phẩm bảo hiểm, doanh nghiệp càng có nhiều vốn đầu tư hơn và lợi nhuận ngày càng cao hơn nữa.

Việt Nam là thị trường mới phát triển bảo hiểm nhân thọ (gần 20 năm). Trong khi trên thế giới thì BHNT đã phát triển gần 400 năm. Rõ ràng, kinh doanh bảo hiểm nhân thọ tại Việt Nam là miền đất hứa với tất cả các tập đoàn bảo hiểm trên toàn thế giới.

Với đà phát triển thời đại 4.0 cùng sự bắt nhịp nhanh của người dân Việt Nam với sự phát triển và tiến bộ trong nhận thức thì không còn nghi ngờ giai đoạn 2019 – 2025 sẽ là THỜI ĐIỂM VÀNG của bảo hiểm nhân thọ tại Việt Nam!

Bảo hiểm Biz đồng hành cùng các bạn!

Xem thêm:

 

Related posts

Bảo hiểm do nhà nước trực tiếp thực hiện

admin

Các gói bảo hiểm nhân thọ Manulife phù hợp cho các đối tượng khác nhau

admin

HÃY NHÌN NHẬN ĐÚNG VỀ BẢO HIỂM NHÂN THỌ

admin

Leave a Comment